73 %
نتایج نهایی لیگ ربات های پرنده
مقام
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
۱
ثامن
نادر آسیابان
۲
Allame UAV
دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی
حمیدرضا
۳
نادر
نادر آسیابان
۴
آفپا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو
پویا آقازاده
۵
AritA-G
فرزاد سلمانی صمدی