73 %
تیم های شرکت کننده در لیگ مسیریاب رالی
ردیف
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
تعداد اعضا
وضعیت ثبت نام
۱
AVA
AVA Academy of Robotic Technologies
حمیدداودی
3
ثبت نام قطعی
۲
BTA-A
PAADGYM - سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۳
BTA-B
PAADGYM - سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۴
BTA-C
PAADGYM - سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۵
BTA-D
PAADGYM - سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۶
Albert Einstein A
PAADGYM - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۷
Albert Einstein B
PAADGYM - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۸
فناوران هیرکان1
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۹
فناوران هیرکان2
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۱۰
فناوران هیرکان 3
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۱۱
فناوران هیرکان4
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۱۲
شهید رجایی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی مرآتی
4
ثبت نام قطعی
۱۳
سیمرغ
سجاد لطفی
2
ثبت نام قطعی
۱۴
ققنوس
دانشگاه فرهنگیان
حامد شخم گر
6
ثبت نام قطعی
۱۵
لوتوس
مهدی رضاپور
2
ثبت نام قطعی
۱۶
star gorgan1
سیدمهدی حسینی
1
ثبت نام قطعی
۱۷
star gorgan2
سیدمهدی حسینی
1
ثبت نام قطعی
۱۸
star gorgan3
سیدمهدی حسینی
2
ثبت نام قطعی
۱۹
ميرداماد
امیرحسین صفرخانی
4
ثبت نام قطعی
۲۰
استورم ميرداماد
امیرحسین حكاك
1
ثبت نام قطعی
۲۱
ميگ ميگ
امیرحسین بندانی
1
ثبت نام قطعی
۲۲
ميگ ميگ+
محمد مهدی رنجبر
1
ثبت نام قطعی
۲۳
دبيرستان سلام
روح اله دشته صبح
2
ثبت نام قطعی
۲۴
معاونت حمل و نقل و ترافیک/سازمان بار شهرداری مشهد
ابراهیمی
2
ثبت نام قطعی
۲۵
شهرداری مشهد
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۲۶
کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد
ابراهیمی
2
ثبت نام قطعی
۲۷
هدف کلان
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۲۸
شتاب
نیما رضازاده
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۲۹
ورود ممنوع
حسن شجاعی
2
تایید شده - در انتظار پرداخت
۳۰
آرن
مهران غرةالحمید
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۳۱
TIGER
سید محسن مؤیدی
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۳۲
سیمرغ
محمد امین عسکری
1
تایید شده - در انتظار پرداخت