73 %
تیم های شرکت کننده در لیگ مسیریاب ویژه آزاد
ردیف
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
تعداد اعضا
وضعیت ثبت نام
۱
AVA_1
AVA Academy of Robotic Technologies
امیر محمد حسینی
3
ثبت نام قطعی
۲
AVA_2
AVA Academy of Robotic Technologies
مهدی مریمی پور
3
ثبت نام قطعی
۳
میراژ
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد
محمدرضا زهرایی
4
ثبت نام قطعی
۴
Vira
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا پورکرمی
3
ثبت نام قطعی
۵
Albert Einstein C
PAADGYM - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۶
Albert Einstein D
PAADGYM - شرکت بهساز تابان اسیا
امیررضاسیفی
3
ثبت نام قطعی
۷
لوتوس
مهدی رضاپور
2
ثبت نام قطعی
۸
فناوران هیرکان1
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۹
فناوران هیرکان2
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضاانی
2
ثبت نام قطعی
۱۰
فناوران هیرکان3
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۱۱
فناوران هیرکان4
آموزشگاه رباتیک فناوران هیرکان
دانیال رمضانی
2
ثبت نام قطعی
۱۲
البرز
انجمن های علمی دانشگاه فرهنگیان(شهید بهشتی مشهد)
داوود میر
5
ثبت نام قطعی
۱۳
ققنوس
دانشگاه فرهنگیان
حامد شخم گر
6
ثبت نام قطعی
۱۴
AritA_A
فرزاد سلمانی صمدی
1
ثبت نام قطعی
۱۵
میلاد نور1
سیدمهدی حسینی
1
ثبت نام قطعی
۱۶
میلاد نور2
سیدمهدی حسینی
1
ثبت نام قطعی
۱۷
میلاد نور3
سیدمهدی حسینی
1
ثبت نام قطعی
۱۸
میلاد نور4
سیدمهدی حسینی
2
ثبت نام قطعی
۱۹
نور علی بن موسی الرضا
ضیاء الدین خورنگ
4
ثبت نام قطعی
۲۰
AritA-N
فرزاد سلمانی صمدی
1
ثبت نام قطعی
۲۱
AritA_L
فرزاد سلمانی صمدی
1
ثبت نام قطعی
۲۲
AritA-F
فرزاد سلمانی صمدی
1
ثبت نام قطعی
۲۳
ARNAMA1
محمد نوید خالقیار
5
ثبت نام قطعی
۲۴
ARNAMA2
محمد نوید خالقیار
5
ثبت نام قطعی
۲۵
ARNAMA3
محمد نوید خالقیار
5
ثبت نام قطعی
۲۶
ميرداماد ١
جواد پرهیزكار
3
ثبت نام قطعی
۲۷
استورم ميرداماد
امیرحسین حكاك
1
ثبت نام قطعی
۲۸
ميگ ميگ
سجاد داورزنی
2
ثبت نام قطعی
۲۹
دبيرستان سلام
محمد مهدی رنجبر
1
ثبت نام قطعی
۳۰
معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۳۱
شهرداری مشهد
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۳۲
کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای اسلامی مشهد
ابراهیمی
2
ثبت نام قطعی
۳۳
هدف کلان
امیررضا سودمند
2
ثبت نام قطعی
۳۴
Atrak
دانشگاه پیام نور شیروان
پیمان قنبری
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۳۵
رهیاب
دانشگاه فرهنگیان مشهد
فاطمه کریمی
5
تایید شده - در انتظار پرداخت