73 %
نتایج نهایی لیگ مسیریاب ویژه آزاد
مقام
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
۱
میلاد نور1
سیدمهدی حسینی
۲
AritA_A
فرزاد سلمانی صمدی
۳
میلاد نور2
سیدمهدی حسینی
۴
ققنوس
دانشگاه فرهنگیان
حامد شخم گر
۵
کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای اسلامی مشهد
ابراهیمی