73 %
تیم های شرکت کننده در لیگ فوتبالیست دانش آموزی
ردیف
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
تعداد اعضا
وضعیت ثبت نام
۱
ofly
نیما پورسلطانی
2
ثبت نام قطعی
۲
شهید حسین پورسلطانی
نیما پورسلطانی
2
ثبت نام قطعی
۳
ماهان
احمدسالاری
1
ثبت نام قطعی
۴
omidrobot1
عماد امیدوار
2
ثبت نام قطعی
۵
omidrobot2
عماد امیدوار
2
ثبت نام قطعی
۶
omidrobot3
عماد امیدوار
2
ثبت نام قطعی
۷
omidrobot4
عماد امیدوار
2
ثبت نام قطعی
۸
بوستان مهدی عج
علیرضا بخشی زاده
3
ثبت نام قطعی
۹
کوشا
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۰
گلستان رضا
بهزیستی
حسین عفت پناه
7
ثبت نام قطعی
۱۱
تیزهوشان
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۲
تلاش
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۳
نمونه
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۴
اکیپ های بازنده
علی خسروجردی
3
ثبت نام قطعی
۱۵
شکوفه های ۴
مهدی قاصدی
1
ثبت نام قطعی
۱۶
سه ستاره
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۷
انتقام جویان
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۸
سه قهرمان
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۱۹
قهرمانان کوچک
علی خسروجردی
4
ثبت نام قطعی
۲۰
فرزاد
حمزه
فرزادنژادمحمدعلی
1
ثبت نام قطعی
۲۱
شهيد اسدي حصار
مدرسه شهيد اسدي
علی حصاری
3
ثبت نام قطعی
۲۲
سلحشوران
دبستان شهید حسن باغشنی
محمد باغیشنی
7
ثبت نام قطعی
۲۳
شاهین سرخ
سید ابوالفضل موسوی نزاد
6
ثبت نام قطعی
۲۴
خیام
دبستان شهید حسن باغشنی
محمد باغیشنی
6
ثبت نام قطعی
۲۵
ستارگان
محمد باغیشنی
4
ثبت نام قطعی
۲۶
متحدین
محمد باغیشنی
6
ثبت نام قطعی
۲۷
محمدابن زکریا
سیدابوالفضل موسوی نژاد
6
ثبت نام قطعی
۲۸
عطار
سید ابوالفضل موسوی نژاد
6
ثبت نام قطعی
۲۹
نور علی بن موسی الرضا 4
ضیاء الدین خورنگ
3
ثبت نام قطعی
۳۰
نور علی بن موسی الرضا 5
ضیاء الدین خورنگ
2
ثبت نام قطعی
۳۱
نورعلی بن موسی الرضا6
ضیاء الدین خورنگ
2
ثبت نام قطعی
۳۲
واله
آراد مددخواه سراوانی
1
ثبت نام قطعی
۳۳
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي
علی حصاری
3
ثبت نام قطعی
۳۴
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي حصار
علی حصاری
3
ثبت نام قطعی
۳۵
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي
علی حصاری
3
ثبت نام قطعی
۳۶
پرنیا ابراهیم زاده
پرنیا ابراهیم زاده
1
ثبت نام قطعی
۳۷
گلستان رضا۲
بهزیستی
محمد حسین نورمحمدی
2
ثبت نام قطعی
۳۸
گلستان رضا۱
بهزیستی
حسن غلامی
2
ثبت نام قطعی
۳۹
مرتضوی1
میکائیل عظیمی
1
ثبت نام قطعی
۴۰
مرتضوی2
سجاد متولی زاده
1
ثبت نام قطعی
۴۱
مرتضوی3
سعید نظری
1
ثبت نام قطعی
۴۲
مرتضوی4
رضا محمد داپور
1
ثبت نام قطعی
۴۳
مرتضوی5
امیر حسین کوهی
1
ثبت نام قطعی
۴۴
بوستان ۲
فاطمه ابراهیمی
3
تایید شده - در انتظار پرداخت
۴۵
امید
یوسفی
امید قارونی طلب
1
تایید شده - در انتظار پرداخت
۴۶
نظری
یوسفی
محمدعرفان نظری
1
تایید شده - در انتظار پرداخت