73 %
نتایج نهایی لیگ فوتبالیست دانش آموزی
مقام
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
۱
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي
علی حصاری
۲
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي حصار
علی حصاری
۳
شهيد اسدي حصار
آموزشگاه شهيد اسدي
علی حصاری
۴
ofly
نیما پورسلطانی
۵
سلحشوران
دبستان شهید حسن باغشنی
محمد باغیشنی