73 %
نتایج نهایی لیگ جنگجو دانش آموزی
مقام
نام تیم
اسپانسر
سرپرست
۱
DEDMETAL
محمد غیور شعرباف
۲
مرتضوی1
میکائیل عظیمی
۳
Hexagon
نیماسرمست
۴
شهید حسین پورسلطانی
نیما پورسلطانی
۵
ofly
نیما پورسلطانی